Kromme Rijnlandschap

Hulp bij landschap en natuur op particulier terrein

De landschapscoördinator is in dienst van de samenwerkende gemeenten in de Kromme Rijnstreek onder de naam: Stuurgroep Kromme Rijnlandschap. Het doel is: “Samen werken aan beheer en inrichting van natuur en landschap op particulier terrein”. Het gemeentelijk ideaalplaatje is vastgelegd in het Landschap Ontwikkelingsplan en het Beeld Kwaliteitsplan van de Kromme Rijnstreek.

De organisatie is ondergebracht in de gemeente Bunnik. De samenwerking bestaat al 40 jaar. Provincie Utrecht en een aantal adviesorganisaties doen ook mee. Er is een stuurgroep met wethouders en andere bestuurders en een werkgroep met beleidsambtenaren en adviseurs. Samen werken zij aan een mooi landschap.

De werkwijze

De landschapscoördinator werkt in contact met bewoners en grondeigenaren. Hij is uitvoeringsgericht en levert maatwerk. De belangrijkste taken zijn: ondersteuning van particuliere grondeigenaren bij natuur- en landschapsbeheer en bijbehorende subsidieregelingen, voorlichting en beleidsafstemming voor natuur en landschap in het Kromme Rijnstreek. Zijn advies is gebaseerd op het Landschapsontwikkelingsplan en Beeldkwaliteitsplan voor de Kromme Rijnstreek.

Het werkgebied

U kunt een beroep doen op de landschapscoördinator Walter Jaaltink in de gemeenten Bunnik, Wijk bij Duurstede, Zeist-west en Utrechtse Heuvelrug ten zuiden van de N225. De gemeenten Houten, De Bilt en Utrechtse Heuvelrug voor het noordelijk deel hebben een eigen landschapscoördinator.