Maaibeleid

De gemeente maait de bermen 2x per jaar

Met uitzondering van de uitzichthoeken. Deze maaien we vaker in verband met de verkeersveiligheid bij rotondes en zebrapaden.

Heeft u hierover vragen of een melding?

Stel uw vraag/doe u melding digitaal

Bekijk de infographic voor meer informatie waarom wij dit doen en hoe wij te werk gaan

Infographic maaibeleid gemeente Wijk bij (jpg, 945 KB)