College Wijk bij Duurstede verwelkomt college van Gedeputeerde Staten

Samen werken aan een vitale toekomst

Dinsdag 4 juni was een dag van toekomstgerichte samenwerking in Wijk bij Duurstede. Het college van burgemeester en wethouders verwelkomde het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht voor een inspirerend werkbezoek in Steenfabriek De Bosscherwaarden. Tijdens dit bezoek werden thema’s besproken die bijdragen aan een vitale toekomst voor onze gemeente.

Grote opgaven voor gemeente en provincie

Burgemeester Iris Meerts kijkt tevreden terug op het bezoek. “We staan voor grote uitdagingen met veel ambities en plannen, terwijl de beschikbare ruimte beperkt is. Het is nuttig om te bespreken hoe deze zaken zich tot elkaar verhouden en hoe we als overheden goed kunnen samenwerken om met deze opgaven aan de slag te gaan.”

Onderwerpen die van invloed zijn op de vitaliteit van onze gemeente 

Tijdens het bezoek gaven de leden van het Wijkse college van burgemeester en wethouders ieder vanuit zijn eigen aandachtsgebied en invalshoek een korte presentatie als gespreksstarter voor de specifieke onderwerpen. Ze bespraken thema's zoals woningbouwplannen, werkgelegenheid, duurzame mobiliteit, energievoorziening, de balans van lusten en lasten en de uitdagingen rond vergrijzing. Ook het creëren van een dementievriendelijke buitenruimte kwam aan bod. Stuk voor stuk onderwerpen die belangrijk zijn om een gemeente gezond en leefbaar te houden voor iedereen.

Te gast in steenfabriek De Bosscherwaarden

De collegeleden waren te gast bij Steenfabriek De Bosscherwaarden in Wijk bij Duurstede, waar enthousiaste vrijwilligers van het Utrechts Landschap hen rondleidden. De locatiekeuze paste perfect bij een van de gespreksthema’s de Wijkse Waarden. In dit levende decor bespraken ze de vitaliteit van het buitengebied, natuurontwikkeling, recreatiemogelijkheden en een duurzame toekomst voor agrariërs. Deze onderwerpen vallen onder de bredere provinciale thema’s.

Samen werken aan een vitaal Wijk bij Duurstede

Burgemeester Iris Meerts: “Door intensief samen te werken aan deze opgaven, kan Wijk bij Duurstede een toekomstbestendige en vitale gemeente blijven, waar iedereen onder goede omstandigheden kan wonen, werken en leven.