Een jaar van inzet en samenwerking: Korpsavond brandweer viert prestaties en toewijding

Zaterdag 25 mei vond de jaarlijkse korpsavond van de brandweer Cothen en Langbroek plaats. Een korpsavond biedt de gelegenheid om terug te blikken op het afgelopen jaar en is een blijk van waardering voor de prestaties en inzet van de brandweerlieden.

De aanwezigheid van hun partners benadrukte de sterke onderlinge band binnen het korps. Met een indrukwekkend aantal van 32 uitrukken heeft het korps afgelopen jaar intensief gewerkt aan brandbestrijding, hulpverlening en diverse andere taken. Namens het gemeentebestuur sprak burgemeester Iris Meerts haar waardering en dank uit voor de onverminderde inzet en toewijding van het korps.

Vaardigheidstoetsen

Een bijzondere prestatie van het afgelopen jaar was de organisatie van de vaardigheidstoetsen op 23 maart. Verschillende korpsen uit de regio deden mee aan deze dag. Een mooi voorbeeld van de inzet van het korps Cothen-Langbroek. Een speciaal dankwoord ging uit naar Marc van Schaik en John Stooker, de drijvende krachten achter de vaardigheidstoetsen. Dankzij hun inspanningen kwam niemand iets tekort en verliep de dag perfect voor zowel de deelnemers als de wedstrijdorganisatie. Ook  de partners van onze brandweerlieden kregen waardering van de burgemeester voor hun begrip en steun tijdens onverwachte uitrukken. 

Na de toespraak van de burgemeester sprak postcommandant Pieter van Dijk zijn korps lovend toe. Er werden diploma’s en certificaten uitgedeeld, jubilarissen werden in het zonnetje gezet en twee korpsleden namen afscheid na 35 jaar trouwe dienst. Ieder keek terug op een geslaagde korpsavond.