Gemeente Wijk bij Duurstede, Woonin en partners ondertekenen afspraken programma 'Gouden Gemeenschap'

Om de veerkracht van buurten en gemeenschappen sterker te maken, werken gemeente Wijk bij Duurstede, Woonin en Stichting Binding en EWEC samen in het programma "Gouden Gemeenschap". Met het ondertekenen van een convenant op maandag 29 april hebben zij hun samenwerking officieel gemaakt. 

‘Gouden Gemeenschap’

Met het programma Gouden Gemeenschap willen de organisaties sterke buurten maken. Dit zijn buurten waarin mensen een betere gezondheid en gemeenschapszin ervaren. De organisaties willen de kwaliteit van leven verbeteren, zoals bijvoorbeeld eenzaamheid tegengaan. Dit willen ze samen met de inwoners doen. De organisaties zoeken een gelijkwaardige samenwerking met de inwoners. Hierbij gaan zij uit van de kwaliteiten die er zijn in de wijk. 

Wethouder Jan Kuiper is blij met de ondertekening: ‘Door het tekenen van dit convenant is een langdurige samenwerking verzekerd. En daarmee is dit tegelijkertijd ook belangrijk voor de samenleving.’ De focus ligt in eerste instantie op de wijken De Heul en De Engk. Maar uiteindelijk is het de bedoeling om een aanpak voor de hele gemeente Wijk bij Duurstede te maken. 

Samenwerkingspartners 

Gemeente Wijk bij Duurstede werkt samen in het programma met woningcorporatie Woonin, welzijnsorganisatie Stichting Binding en energiecoöperatie EWEC. De gemeente Wijk bij Duurstede en Woonin helpen financieel mee aan dit programma. De samenwerking is inclusief en gelijkwaardig. Dat betekent dat relevante lokale organisaties en bewonersinitiatieven zich kunnen melden om mee te doen. Er wordt samengewerkt met Dialoogplein als verbinder in de wijken tussen bewoners onderling, en met beroepskrachten.

Achtergrond Gouden Gemeenschap

Het programma Gouden Gemeenschap startte in 2023 en loopt tot half 2026. Het doel is om tot een vaste aanpak te komen, voor het versterken van veerkracht en sociale cohesie. Het initiatief wordt gestuurd door een stuurgroep en een kernteam. Hiervoor zetten mensen vanuit alle deelnemende organisaties zich in. 

Meer informatie

Voor meer informatie over het programma Gouden Gemeenschap en de betrokken partners kunt u contact opnemen met Yvonne Erberveld (gemeente Wijk bij Duurstede, y.erberveld@wijkbijduurstede.nl