Koninklijke onderscheiding voor de heer Pieter Hogenbirk

Op donderdag 29 februari heeft burgemeester Iris Meerts een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer P.G. Hogenbirk uit Wijk bij Duurstede. Deze bijzondere gelegenheid vond plaats op Landgoed Zonheuvel in Doorn.

Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Pieter Hogenbirk werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg de bijhorende versierselen uitgereikt vanwege zijn vele verdiensten op vrijwillige basis bij verschillende aan het onderwijs gerelateerde instellingen, zowel in Nederland als daarbuiten.

Als medeoprichter en bestuurslid is de heer Hogenbirk al meer dan 35 jaar betrokken bij i&i, een vakvereniging voor informatica & digitale geletterdheid. I&i maakt zich sterk voor een structureel aanbod van kwalitatief hoogwaardig onderwijs ten behoeve van informatica en digitale geletterdheid op alle basis- en middelbare scholen in Nederland.

Al die jaren heeft de heer Hogenbirk een belangrijke rol gespeeld in het samenbrengen van mensen uit diverse disciplines. Vanaf 1992 is hij bestuurslid van IFIP, een wereldwijde organisatie voor onderzoekers en professionals werkzaam op het gebied van Informatie- en Communicatietechnologieën (ICT). IFIP verbindt momenteel 48 nationale verenigingen en academies en opereert op niet-gouvernementele basis zonder winstoogmerk. Als bestuurslid zit hij in de onderwijscommissie van IFIP en is een actief lid van de werkgroep Informatica en Digitale Technologieën in het Schoolonderwijs.

Daarnaast was de heer Hogenbirk 13 jaar lang bestuurslid bij iEarn (International Education and Resource Network). Dit netwerk stelt leerlingen, studenten en docenten in de gelegenheid deel te nemen aan wereldwijde samenwerkingsprojecten als deel van hun schoolprogramma, met als doel gezamenlijk een bijdrage te leveren aan een betere kwaliteit van leven op onze planeet: het omgaan met energie, duurzaamheid en het bevorderen van wereldvrede. De heer Hogenbirk heeft als bestuurslid van iEARN Nederland altijd een grote inzet getoond om alle samenwerkingsprojecten tussen Nederlandse scholen en scholen wereldwijd tot een succes te maken.

Van 2014 tot 2021 was de heer Hogenbirk initiatiefnemer en projectleider van het project “ICT in de Wolken”. Bij dit project werden leerlingen samengebracht van diverse scholen in Almere, ook van scholen waar het vak informatica niet werd aangeboden, om samen te werken en zich te ontwikkelen op ict-gebied. De opzet was om leerlingen enthousiast te maken voor een vakgebied waar grote behoefte is aan goed opgeleid personeel en om ze kennis te laten maken met het bedrijfsleven.

Hij was tevens een aantal jaren voorzitter van scholennetwerk Nivo (netwerk internationalisering voor het voortgezet onderwijs) bij het Europees Platform en later bij Nuffic en vervolgens was hij duo-voorzitter van Global Citizen Network (fusie van scholennetwerken Nivo en Elos)

Ook was hij Lid van de Stuurgroep Verankering NLT (Natuur, Leven en Technologie). Deze stuurgroep heeft van 2011 tot 2016 gewerkt aan de verankering van het vak NLT in de Nederlandse onderwijsstructuur. Mede door de inbreng van de heer Hogenbirk is de Vereniging NLT opgericht. Dit is een vereniging van scholen, gerepresenteerd door schoolleiders die jaarlijks een contributie betalen. Hierdoor is het mogelijk om o.a. nieuw lesmateriaal samen te stellen, het lesmateriaal periodiek te herzien, een jaarlijkse conferentie te organiseren en via de website en nieuwbrieven informatie te verstrekken aan de deelnemende scholen. Vanaf de oprichting in 2016 is de heer Hogenbirk de voorzitter van de vereniging NLT.