Nieuwe Vitens drinkwaterleiding tussen Cothen en Doorn

A.Hak leidingbouw legt in opdracht van drinkwaterbedrijf Vitens een nieuwe waterleiding aan tussen Cothen en Doorn. 

Locatie en start van de werkzaamheden

  • Vanaf de Trechtweg in Cothen tot aan de Langbroekerweg in Doorn (zie kaartje).
  • Het project is gestart in week 2 van 2024. De werkzaamheden duren ongeveer 8 maanden.

Wat gaat de aannemer doen?

  • Diverse aan- en afvoertransporten;
  • Aanbrengen van bronbemaling zodat ze tijdelijk de grondwaterstand kunnen verlagen op de plek van de leidingsleuf;
  • Ontgraven, aanleggen en aanvullen van de leidingdelen;
  • Persen en boren van de nieuwe drinkwaterleiding.

Wat merkt u als omwonende ervan?

De aannemer voert de werkzaamheden uit tijdens reguliere werktijden (tussen 7.00 en 18.00 uur).

De werkzaamheden hebben geen invloed op de watervoorziening. U zult met name merken dat er meer werkvervoer rijdt. De aannmemer doet zijn best om eventuele overlast zo klein mogelijk te houden.

Volg de werkzaamheden in de Bouwapp

Vanaf maandag 8 januari is gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Deze werkzaamheden omvatten onder andere het gereedmaken van werkterreinen en de aanvoer van het benodigde materieel. Hierdoor is er een mogelijke een toename van werkverkeer.

Daarnaast is de aannemer afgelopen weken begonnen met het gereed maken van een werk -en opslagdepot aan de Groenewoudseweg nabij Cothen. Er zijn op deze locatie zand en rijplaten aangevoerd. Ook zijn er bouwhekken geplaatst en is de locatie uitgevlakt.

Ook is het nodige materieel aangevoerd en is gestart met de aanleg van een tijdelijke rijbaan tussen het opslagdepot aan de Groenewoudseweg en het pompstation aan de Trechtweg. Ook wordt er aan de Maatweg in Cothen begonnen met het afgraven van de teelaarde ten behoeve van de opslag van leiding materiaal. 

Er zijn veel werkzaamheden verricht ter voorbereiding van de aanleg van het tracé. Zo zijn er rijbanen aangelegd, zijn de werkstroken rond delen van het tracé ingericht en is het eerste leidingmateriaal aangevoerd. De werkzaamheden concentreerden zich met name tussen de Trechtweg en de depotlocatie aan de Groenewoudseweg in Cothen. Daarnaast is er ook teelaarde afgezet op percelen langs de Maatweg in Cothen.

Nabij de depotlocatie aan de Groenewoudseweg wordt komende week een aantal struiken gerooid om ruimte te creëren voor aanleg van de leidingen.

Bouwapp

Via de A. Hak omgevingsapp wordt u op de hoogte gehouden van ontwikkelingen, verkeersinformatie en eventuele hinder ten gevolge van de aanleg van de nieuwe Vitens drinkwaterleiding tussen Cothen en Doorn. 

Heeft u vragen en/of opmerkingen?

Via de chatfunctie in de app kunt u A. Hak snel en gemakkelijk bereiken.

  • Download de ‘A.Hak omgevingsapp’ in de Apple Store of Google Play Store (herkenbaar aan het icoontje met de gele bouwhelm).
  • Kies na installatie voor het project ‘Vitens Cothen – Doorn’.

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met de Omgevingsmanager Tim Baardink via Tim.Baardink@AnteaGroup.nl of bel naar 06-51336134. 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en vragen uw begrip voor eventuele overlast.