Verwijderen gedenktekens begraafplaats Groenewoud

Er zijn rechthebbenden, die de grafrechten van graven niet hebben verlengd. Vanaf 27 mei 2024 verwijdert Vaarkamp B.V. de gedenktekens en overige grafbedekkingen van deze graven op de Algemene Begraafplaats Groenewoud bij Cothen. De rechthebbenden kregen daarover een brief van de gemeente.
Dit werk duurt enige weken. Vaarkamp voert deze werkzaamheden met grote zorgvuldigheid uit. Zij houden hierbij rekening met naastliggende graven.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Mail dan met Richard van Vulpen, beheerder begraafplaatsen, via r.vanvulpen@wijkbijduurstede.nl. U kunt ook bellen: 0343 595 595.