Volg de dijkversterking Wijk bij Duurstede-Amerongen in de BouwApp

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) maakt vanaf april gebruik van de BouwApp om het laatste nieuws over (deel)projecten van Sterke Lekdijk te delen. Naast de dijkversterking Wijk bij Duurstede-Amerongen maakt ook Salmsteke, een deel van de Lekdijk dat voorbij Lopik ligt, gebruik van de app. De andere deelprojecten volgen later. 

De bedoeling is dat het waterschap in de BouwApp informatie deelt over de planning van de werkzaamheden aan de Rijn-/Lekdijk. Ook plaatst het HDSR korte nieuws- en voortgangsberichten. 

De BouwApp wordt ingezet naast de al bestaande communicatiemiddelen die u gewend bent bij de diverse projecten van Sterke Lekdijk. U vindt de BouwApp vanaf april in de Appstore (Google, Apple of Windows). Als u de app downloadt, dan kunt u zoeken op Sterke Lekdijk en het project selecteren waarover u op de hoogte wilt blijven.