Bewonersavond Zonnepark Wijkerbroek 7 juli

23-06-2021

De gemeente Wijk bij Duurstede organiseert op woensdagavond 7 juli een bewonersavond over Zonnepark Wijkerbroek. Ontwikkelaar Sunvest heeft een vergunningaanvraag ingediend. De ontwerp-omgevingsvergunning ligt vanaf 24 juni zes weken ter inzage. 

Tijdens de bijeenkomst licht de gemeente de procedure toe. Sunvest gaat in op de plannen rond Zonnepark Wijkerbroek. De EigenWijkse Energie Coƶperatie (EWEC) geeft uitleg over de investeringsmogelijkheden en het Gebiedsfonds. Ook kunnen inwoners vragen stellen.

Locatie aan de Broekweg

Het plangebied van Zonnepark Wijkerbroek ligt ten zuiden van het Amsterdam Rijnkanaal, ten noorden van de Middelweg West en aan de Broekweg. Het park wordt 14 hectare groot en zal een vermogen van 20 MegaWatt leveren, goed voor ruim 6.000 huishoudens. De start van de bouw staat gepland voor medio 2022. De EigenWijkse Energie Coƶperatie (EWEC) wordt, met alle lokale investeerders, mede-eigenaar van 25 procent van de aandelen.

In hetzelfde gebied komen ook Zonnevelden Wijkerbroek Oost en West van LC Energy. Sunvest, LC Energy en EWEC zijn gezamenlijk opgetrokken qua landschappelijk ontwerp, hebben samen omwonenden bezocht en hebben samen informatieavonden georganiseerd.

Bewonersavond in het Huis van de Gemeente

De avond van de gemeente over Zonnepark Wijkerbroek vindt plaats in de raadzaal van het Huis van de Gemeente aan de Karel de Grotestraat 30 in Wijk bij Duurstede. Het duurt van 19.00 tot 20.30 uur. 

U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Om de anderhalve meter afstand te waarborgen, vragen wij u zich uiterlijk op maandag 5 juli aan te melden via duurzaam@wijkbijduurstede.nl.