Hoe gaan we straks energie opwekken?

18-12-2020

De gemeente Wijk bij Duurstede wil energieneutraal worden. Dat wil zeggen dat er net zoveel energie opgewekt wordt, als dat er nodig is binnen gemeente. Voor het gebruik van apparaten, verwarming, industrie en vervoer. Eigenlijk alles om de samenleving draaiende te houden.

Een belangrijke stap is isoleren en het gebruik van zuinige apparaten. Zo hebben we minder energie nodig en hoeven we minder op te wekken.

In Parijs zijn afspraken gemaakt om uiterlijk in 2050 zonder fossiele brandstof te kunnen. Dat maakt dat we voor de opwek van Wijkse energie op zoek gaan naar duurzame bronnen. Zon, wind en warmte uit de bodem zijn daar voorbeelden van.

Samen met Kromme Rijngemeenten

Welke bronnen willen we daarvoor gebruiken en wat betekent dit voor ons landschap? Wijk bij Duurstede trekt hierin samen op met Kromme Rijngemeenten Bunnik, Houten en Utrechtse Heuvelrug. We maken onderdeel uit van de RES U16. Dit zijn 16 gemeenten, 4 waterschappen en de Provincie die gezamenlijk een energiestrategie maken.