Inwoners positief over zonne-energie én geïnteresseerd in waterkracht

13-02-2021

Zonne-energie is volgens de inwoners en ondernemers van gemeente Wijk bij Duurstede dé duurzame energiebron van de toekomst. Dat blijkt uit een vragenlijst over duurzame energie. Die verspreidde de gemeente in december en januari. Ook zien ondervraagden uit Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek kansen voor waterkracht. Gevolgd door windenergie en kernenergie.

Tachtig procent van de ondervraagden is voor zonne-energie  

De ondervraagden staat voor 80% positief tegenover het opwekken van zonne-energie. Bijvoorbeeld via zonnevelden in het buitengebied. Maar ook alle daken in de gemeente mogen van hen vol komen te liggen met zonnepanelen. Dat blijkt uit de enquête die de gemeente heeft uitgevoerd voor de Regionale Energiestrategie. Die werd door 824 inwoners ingevuld.

De gemeente mag de aanschaf van zonnepanelen meer stimuleren

Inwoners en ondernemers vinden dat de gemeente meer mag doen om ‘zon op dak’ aan te moedigen. Wethouder Hans Marchal noemt dit positief: ‘Ook de gemeente ziet het liefst zonnepanelen op alle geschikte daken. We sloten 2020 af met een succesvolle inkoopactie voor zonnepanelen, waarvoor ruim 150 geïnteresseerden zich aanmeldden. We onderzoeken of we deze actie dit jaar gaan herhalen. En we bekijken hoe we als gemeente het belang van zonnepanelen onder de aandacht kunnen brengen.’

Het liefst zien de ondervraagden een combinatie van technieken

Zonne-energie is populair. Toch vinden de ondervraagden het niet alleen de énige geschikte manier om duurzame energie op te wekken. Liever zien zij een mix van verschillende soorten duurzame energiebronnen die de gemeente groene energie leveren. Het liefst een combinatie van zonnevelden, windmolens en moderne technieken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan waterkracht en kernenergie.

Waterkracht biedt een mooie kans

Marchal: ‘Zes op de tien inwoners ziet kansen in waterkracht. Deze resultaten laten zien dat het belangrijk is niet alleen de aandacht te richten op zonne-energie en windenergie. Ook kijken naar andere duurzame energiebronnen is belangrijk. Dat moedigt ons aan om in kaart brengen wat hiervoor de lokale mogelijkheden zijn. Zowel in de Kromme Rijn, de Lek als in het Amsterdam-Rijnkanaal.’ 

Plaats windmolens en zonnevelden (ver) buiten de woonkernen

Over wáár de zonnevelden en windmolens mogen komen, zijn de ondervraagden ook duidelijk. Zij zien zonnevelden het liefste op bedrijventerreinen en langs snelwegen of het Amsterdam-Rijnkanaal. Hetzelfde geldt voor windmolens. Wel zien zij liever niet alléén windmolens, maar altijd in combinatie met andere technieken. De ondervraagden zijn positief over het opwekken van duurzame energie. Toch hebben zij ook zorgen. Vooral over wat de komst van windmolens en/of zonnevelden betekent voor het cultuurhistorische landschap. Een groep ondervraagden is ook bang voor geluidshinder en slagschaduw van windmolens.

Denk mee bij één van de twee bewoners-bijeenkomsten op 18 en 22 februari

Hoe denken inwoners en ondernemers van Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek over de duurzame energiebronnen? De gemeente wil dat graag weten. ‘Graag horen we van zoveel mogelijk mensen hun mening en eventuele zorgen,’ zegt wethouder Hans Marchal. ‘Samen zoeken we dan naar een oplossing.’ Op 18 en 22 februari zijn er online bewonersbijeenkomsten (ook voor ondernemers) voor de hele Kromme Rijnstreek. Deze zijn in het kader van de Regionale Energiestrategie (RES 1.0). ‘Ik nodig iedereen uit om hieraan mee te doen,’ zegt Hans Marchal. 

Aanmelden voor een bijeenkomst gaat via een formulier op de website  

Heeft u als inwoner of ondernemer belangstelling voor één van de twee online bewonersbijeenkomsten? U kunt zich hiervoor opgeven via een aanmeldformulier op energie-krommerijn-praatmee.nl. Voor de bijeenkomst van 18 februari kan dat tot 16 februari. Voor die van 22 februari is aanmelden mogelijk tot 18 februari, dus wacht niet te lang.

De Regionale Energiestrategie  

De gemeente Wijk bij Duurstede wil uiteindelijk energieneutraal zijn. Dat betekent: evenveel groene energie opwekken als dat we hier gebruiken. Hoe gemeenten dat in de regio gaan doen, leggen ze vast in de Regionale Energiestrategie (RES 1.0). Die richt zich tot 2030 op bewezen technieken, zoals zonnevelden en grote windmolens. Na 2030 zijn andere technieken mogelijk. Hoe werken we de mogelijkheden voor wind- en zonne-energie uit de RES 1.0 verder uit? En gaat dat wel door? De gemeenteraad beslist hierover deze zomer. Daarna werkt de gemeente de mogelijkheden graag samen met inwoners en ondernemers verder uit. 

Bekijk hier de resultaten van de enquête (pdf, 628 KB)