RES 1.0: Wijk bij Duurstede laat zich van zonnige kant zien

23-06-2021

Wijk bij Duurstede draagt bij aan Regionale Energie Strategie

De gemeente Wijk bij Duurstede wil op termijn energieneutraal worden. Wijk bij Duurstede richt zich hierbij op zonne-energie. Wat het college van burgemeester en wethouders betreft, is dit de bijdrage aan de Regionale Energie Strategie (RES) van de RES Regio U16, die deze week bekend werd gemaakt.  

In een energieneutrale gemeente wordt evenveel duurzame energie opgewekt als gebruikt. Wijk bij Duurstede zet hierbij in op zonne-energie door zoveel mogelijk zon op dak en door de realisatie van 60 hectare zonneveld. De komende jaren geeft de gemeente hier invulling aan. De zonnevelden zijn nodig om een energieneutrale gemeente te worden. Daarnaast is het gelijk het aandeel van Wijk bij Duurstede in de RES 1.0.

Stroom voor 540.000 huishoudens

In de RES 1.0 beschrijft de Utrechtse energieregio U16 hoe zij 1,8 terrawattuur aan wind- en zonne-energie in 2030 wil opwekken. 1,8 terrawattuur is ongeveer gelijk aan het stroomverbruik van 540.000 huishoudens. Dat is ruim de helft van het aantal huishoudens in de regio U16. Met de 60 hectare zonneveld en de huidige grote zonnedaken die Wijk bij Duurstede inbrengt, neemt de gemeente 3,4 procent van de totale 1,8 terrawattuur voor haar rekening. Dit is goed voor het stroomverbruik van zo’n 18.000 huishoudens.

Wethouder duurzaamheid Hans Marchal: “In de Regio U16 dragen 16 gemeenten hun steentje bij aan het overstappen naar duurzame energie. Met de zonnevelden levert Wijk bij Duurstede hierin een hele mooie bijdrage.”

Start bouw Zonnepark Cothen

In augustus start de bouw van het eerste zonnepark in Cothen aan de Trechtweg 10. Thomas Dietz van ontwikkelaar Sunvest:  “Wij zijn erg blij dat het natuurlijke Zonnepark Cothen gebouwd kan worden. Naar verwachting zullen de zonnepanelen begin volgend jaar de eerste stroom opwekken en elektriciteit leveren aan het net. Inwoners konden investeren in het zonnepark via de EigenWijkse Energie Coöperatie (EWEC). Dit was een groot succes en het doelbedrag was al snel fors overschreden!” Ook komt er een Gebiedsfonds, waarbij een deel van de winst van het park benut wordt voor duurzame projecten in Wijk bij Duurstede.

De zonnevelden zijn niet genoeg om energieneutraal te zijn, maar de gemeente ligt hiermee wel op koers om energieneutraal te worden. Daarnaast richt de gemeente zich de komende jaren op opwek op particuliere daken. Die tellen immers allemaal mee om energieneutraal te worden. Daken waar zestig zonnepanelen of meer op passen,  tellen daarnaast ook mee in de bijdrage aan de RES 1.0.

Aandacht voor isoleren

Naast de focus op duurzame opwek, richt de gemeente zich ook op het isoleren van woningen en bedrijfspanden. Voor onafhankelijk advies over isoleren en andere energiebesparende maatregelen kunnen inwoners nu al terecht bij het Energieloket. Hans Marchal: “Daar blijft het niet bij. De gemeente komt met een aanpak om bewoners en ondernemers de komende jaren te ondersteunen bij de isolatie van hun huis en bedrijfspand. Energie die je niet gebruikt, hoef je niet op te wekken.”

De gemeenteraden van de U16-gemeenten nemen na de zomer een besluit over de RES 1.0. Daarna  kunnen inwoners blijven meedenken en meepraten over het uitwerken van de RES. Ook voor verdere stappen naar een energieneutrale gemeente, wil de Wijkse gemeenteraad met de samenleving in gesprek.

Meer informatie over de Regionale Energiestrategie, de RES 1.0 en U16

Kijk op de website Energie-regio-Utrecht