Bedrijventerreinen in de gemeente

De gemeente werkt aan een goede balans tussen wonen en werken. Ruim 1.000 bedrijven gingen u voor. Op verschillende plaatsen in de gemeente is ruimte voor meer ondernemerschap.
Aan de noordzijde van bedrijventerrein Broekweg wordt Broekweg-Noord ontwikkeld. Direct naast bedrijventerrein Broekweg, aan het Amsterdam-Rijnkanaal, ligt bedrijventerrein Langshaven. En ook in Cothen en Langbroek vindt u bedrijvigheid.

Hieronder vindt u informatie over de bedrijventerreinen Broekweg-Noord, Broekweg, Langshaven en Cothen.

Het nieuwe bedrijventerrein Broekweg-Noord ligt aan de noordkant van het bedrijventerrein Broekweg en is ongeveer 4 hectare groot. Dit bedrijventerrein heeft het profiel van Duurzame Handelsplaats voor High Tech, Food & Creativiteit. De focus voor dit bedrijventerrein ligt op:

 • duurzaamheid
 • groothandel
 • High Tech Systemen en Materialen
 • Agri & Food 
 • Creatieve Industrie

Wie mag zich vestigen op bedrijventerrein Broekweg-Noord

 • Bedrijven die passen binnen het profiel en in de milieucategorieën 1 tot en met 3.
  • Broekweg-Noord wordt een kwalitatief hoogwaardig bedrijventerrein.
  • Het profiel is: modern, aantrekkelijk en duurzaam, met een goede landschappelijke inpassing.
 • Zwaardere milieucategorieën mogen zich hier niet vestigen. 

Heeft u interesse in een bouwkavel op Broekweg-Noord?

Bel dan met 0343-595 595 of mail naar: info@wijkbijduurstede.nl.

Bedrijventerrein Broekweg ligt aan de westkant van Wijk bij Duurstede en is ongeveer 33 hectare groot. Er zijn ruim honderd bedrijven gevestigd, die samen goed zijn voor meer dan 1.000 arbeidsplaatsen. Ongeveer de helft van de werknemers op Broekweg woont ook in de gemeente.

Welke bedrijven vindt u op het bedrijventerrein Broekweg?

U vindt er bedrijven in de milieucategorie 1 tot en met 3. Het is een gemengd terrein met een variatie aan bedrijvigheid. Zo vindt u er naast kantoren (tot maximaal 2.000 m2) onder meer constructie- en transportbedrijven. Maar ook grootschalige detailhandel, auto- en caravanbedrijven en drukkerijen.

De gemeente geeft op Broekweg geen bouwkavels meer uit

U kunt zich er alleen nog vestigen als u een bestaand pand of stuk grond aankoopt of gaat huren. 

Bijzondere vestigingsbepalingen

Komt uw bedrijf (qua type) niet voor in de lijst van toegelaten bedrijven voor Broekweg?

Bel dan met 0343-595 595 of mail naar:  info@wijkbijduurstede.nl. Misschien zijn er andere mogelijkheden voor u.

Bedrijventerrein Langshaven ligt aan het Amsterdam-Rijnkanaal en grenst aan bedrijventerrein Broekweg. Dit terrein heeft een bruto oppervlakte van ongeveer 10 hectare.

Wie mag zich vestigen op bedrijventerrein Langshaven?

Bedrijven in de milieucategorie 1 tot en met 4. Dit houdt in dat ook de wat zwaardere industriële bedrijven zich hier mogen vestigen.

De kavels ten zuiden van de centrale toegangsweg Molenvliet zijn watergebonden

 • De kade van de Langshaven is wel voor alle bedrijven toegankelijk.
 • Geen van de bedrijven heeft het alleen recht op het gebruik van (een deel van) de kade of het water.

Bedrijventerrein Cothen is ongeveer 5 hectare groot. Het ligt op de hoek Willem Alexanderweg/Bredeweg. Daarnaast zijn er verschillende kleinere percelen waarop een bedrijfsbestemming rust.

De gemeente geeft in Cothen geen grond met bedrijfsbestemming meer uit.