Kavelverkoop in de gemeente Wijk bij Duurstede

Verkoopprocedure bedrijfsgrond Keulenaar 5, bedrijventerrein Broekweg in Wijk bij Duurstede

De gemeente Wijk bij Duurstede start per 14 december 2023 de verkoopprocedure voor de verkoop van een bedrijfskavel van ca. 2.400 m2 aan de Keulenaar 5, op bedrijventerrein Broekweg te Wijk bij Duurstede. De kavel is kadastraal bekend: gemeente Wijk bij Duurstede, sectie D, nummer 796 en gelegen zoals hierna op de luchtfoto aangeduid.

Alle informatie en eventuele wijzigingen worden gepubliceerd op deze webpagina.

Geïnteresseerden kunnen de verkoopinformatie vinden in het document “Verkoopleidraad Kavel bedrijventerrein Broekweg, Keulenaar 5 (D796)”, d.d. 5 december 2023. In deze verkoopleidraad staan naast de kavelinformatie ook de procedure en selectiecriteria omschreven, die worden gehanteerd om de inschrijvingen te beoordelen. Het inschrijfformulier treft u als apart bestand aan.

Tot en met 8 januari 2024 kunnen vragen worden ingediend via: m.vanmourik@wijkbijduurstede.nl. Uw inschrijving dient uiterlijk 1 februari 2024 om 16.00 uur per e-mail aan hetzelfde adres te zijn ingediend om in behandeling te worden genomen.

Update 15 januari 2024 : Het document ‘Vragen en antwoorden kavel D796’ is toegevoegd aan de documenten.

Bijlage 1 Verkennend bodemonderzoek (pdf, 13 MB) Bijlage 2 Nader bodemonderzoek (pdf, 6 MB) Bijlage 3 Inschrijfformulier (docx, 25 KB) Bijlage 4 Verkoop Keulenaar 5 (pdf, 58 KB) Verkoopleidraad uitgifte bedrijfskavel (pdf, 516 KB) Vragen en antwoorden kavel D796 (pdf, 165 KB)