Leerplicht

Leerlingen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig

Jongeren tussen de 16 en 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald zijn kwalificatieplichtig,

Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). 

De kwalificatieplicht geldt niet voor jongeren die praktijkonderwijs gevolgd hebben. Of onderwijs hebben gevolgd in de uitstroomprofielen arbeidsmarktgericht of dagbesteding op het voortgezet speciaal onderwijs.

De Leerplichtambtenaar

Gaat een kind niet naar school? Dan probeert de leerplichtambtenaar er samen met ouders, leerling en school alles aan te doen om dit op te lossen.

De leerplichtambtenaar houdt toezicht op het naleven van de Leerplichtwet.

Op de website van de Onderwijsinspectie vindt u meer informatie, of neem contact op met een leerplichtambtenaar.

Jaarverslag leerplicht 2022-2023 (pdf, 3 MB)