Bodemonderzoek bij speelplaatsen in de binnenstad

De bodem in de provincie Utrecht is een stuk schoner is dan vroeger. Toch komt lood, door huishoudelijk en industrieel gebruik in het verleden, nog in veel stedelijke en veenweide gebieden voor.

Spelen jonge kinderen op deze grond? Zij kunnen lood binnenkrijgen, doordat zij vieze handen (met verontreinigde grond) in hun mond stoppen. Dit kan invloed hebben op de gezondheid, met name bij kinderen van nul tot zes jaar.

Hieronder vindt u:

 • Informatie over lood in de bodem.
 • Advies over wat u kunt doen om de risico’s van loodinname zo klein mogelijk te maken.

Om de risico’s van loodinname door kinderen te inventariseren heeft onderzoeksbureau Tauw namens de provincie Utrecht, de bodem onderzocht op de aanwezigheid van lood bij speelplaatsen in de binnenstad gedaan.

Op basis van de resultaten van het bodemonderzoek is gekeken of maatregelen nodig zijn

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de gemeten loodgehalten geen aanleiding geven om ingrijpende maatregelen te treffen. De onderzochte speelplaatsen in onze binnenstad zijn voldoende veilig bevonden. 

Het onderzoek vond in december 2018 en januari 2019 plaats

Bij het onderzoek in de speelplaatsen zijn eerst foto’s gemaakt van de bodem en de inrichting van de speelplaats, zoals:

 • Tegels
 • Boomschors
 • een grasmat
 • plantenperken met kale aarde.

Er werden ook metingen gedaan en grondmonsters genomen. Op basis van de resultaten van het bodemonderzoek is gekeken of maatregelen nodig zijn.

Er is op veel plekken gemeten. Daarom is ook te zien op welk deel van de speelplekken hoge of lage gehalten gemeten zijn.

Voor de speelplekken met een matige, maar aanvaardbare bodemkwaliteit neemt de gemeente maatregelen op de plekken waar hogere loodgehalten gemeten zijn. Bijvoorbeeld door:

 • ervoor zorgen dat er geen kale plekken zijn in de grasmat
 • een houtsnipperlaag of een laag schone grond aan te brengen.

Het onderzoek vond plaats in een tiental gemeenten in de provincie. In totaal zijn er 65 speelplaatsen in de provincie onderzocht. Het gaat om speelplaatsen met een onverharde ondergrond.

Nergens zijn loodgehalten gevonden die aanleiding geven voor ingrijpende maatregelen of sanering. Daar waar beperkt lood aanwezig is, gaan de gemeentes kleine aanpassingen maken, bijvoorbeeld tijdens regulier onderhoud van de speelplaatsen.

Met een paar eenvoudige gebruiksadviezen kunt u voorkomen dat kinderen in contact komen met lood:

 • Laat uw kinderen hun handen wassen na het buitenspelen.
 • Laat kinderen niet op onbedekte bodem (“kale bodem”) spelen.
 • Bedek de bodem met gras, struiken of vaste planten. Een kunstgrasmat of bestrating, bij voorkeur waterdoorlatend, zorgen ook voor een goede bedekking.
 • Kies voor een zandbak met schoon wit zand.
 • Kweek groente en fruit in plantenbakken met schone grond (potgrond of tuinaarde).
 • Was zelf uw handen na het tuinieren in eigen tuin en voor het eten.
 • Was zelfgekweekte groenten en fruit grondig.
 • Ga de inloop van grond in huis tegen door schoenen uit te doen bij het naar binnen lopen.
 • Stofzuig of dweil regelmatig uw huis.
 • Vervang loden waterleidingen.