Bodemonderzoek bij speelplaatsen in de binnenstad

De bodem in de provincie Utrecht is een stuk schoner is dan vroeger. Toch komt lood, door huishoudelijk en industrieel gebruik in het verleden, nog in veel stedelijke en veenweide gebieden voor.

Spelen jonge kinderen op deze grond? Zij kunnen lood binnenkrijgen, doordat zij vieze handen (met verontreinigde grond) in hun mond stoppen. Dit kan invloed hebben op de gezondheid, met name bij kinderen van nul tot zes jaar.

Hieronder vindt u:

  • Informatie over lood in de bodem.
  • Advies over wat u kunt doen om de risico’s van loodinname zo klein mogelijk te maken.