Gladheidsbestrijding in de winter

De gemeente is beheerder van een groot deel van de openbare wegen in de gemeente. De gemeente heeft een zorgplicht om haar wegen in een goede en veilige staat te houden.

Gladheidsbestrijding valt onder deze zorgplicht. In juridische zin is het belangrijk om te weten dat het hierbij gaat om een zogenaamde inspanningsplicht en niet om een resultaatsverplichting.

Er zijn vijf strooiroutes

In de wijken strooit de strooiploeg de ontsluitingswegen en de belangrijkste fietspaden. Het is mogelijk dat de strooiploeg een deel van genoemde straten niet strooit. Het gaat dan om een doodlopend stuk is of een deel dat niet behoort tot de ontsluitingsweg.

Strooiroutes (lijst) (pdf, 127 KB) Strooiroutes (kaart) (pdf, 3.91 MB)