Handboek inrichting openbare ruimte

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Handboek openbare ruimte op 20 juli 2021 vastgesteld.

In het handboek beschrijft de gemeente de eisen die zij stelt aan de inrichting van de openbare ruimte. Deze eisen gelden alleen daar waar het specifieke Wijkse oplossingen betreft.  

DeĀ inleiding

Hierin staan kort de doelstelling, de positie van, en de gedachte achter het handboek beschreven. Het tweede deel beschrijft de algemene bepalingen, 
begrippen en verantwoordelijkheden voor projecten in de openbare ruimte. 

De Werkwijze en processen

Hierin staan de processen. die de initiatiefnemer moet volgen om alle fasen van een planontwikkeling op een correcte manier te doorlopen, beschreven.

De richtlijnen

Deze vindt u in het laatste deel. Deze richtlijnen dient de initiatiefnemer te gebruiken voor de door hem/haar te maken producten.

Handboek inrichting openbare ruimte 2021 (pdf, 6 MB)