Kabels en leidingen leggen, vergunning aanvragen

Nutsvergunning of instemmingbesluit

Voor bijna alle graafwerkzaamheden ten behoeve van kabels en leidingen is een nutsvergunning of instemmingbesluit van de gemeente nodig. De graafwerkzaamheden zijn verdeeld in:

  • werkzaamheden van niet ingrijpende aard
  • werkzaamheden van ingrijpende aard.

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente via het WOWportaal.

Graafvergunning

Voor alle graafwerkzaamheden ten behoeve van kabels en leidingen is altijd een graafvergunning nodig. U vraagt deze aan via het WOWportaal.

Tijdens de werkzaamheden moet de graafvergunning op het werk aanwezig te zijn. Aannemers die zonder geldige graafvergunning werkzaamheden uitvoeren in het openbare gebied zijn in overtreding en stuurt de gemeente weg.

Wat zijn werkzaamheden van niet ingrijpende aard?

Werkzaamheden waarbij de tracélengte minder dan 10 meter is.

Wat zijn werkzaamheden van ingrijpende aard?

Werkzaamheden waarbij de tracélengte meer dan 10 meter is.

Voor de volgende situaties is geen nutsvergunning/instemmingbesluit nodig maar alleen een graafvergunning:

  • het maken van lasgaten met een maximale grote van 2 m2
  • het openen van handholes
  • het maken van proefsleuven.

Wat moet u doen bij calamiteiten of storingen?

Calamiteiten en storingen meldt u via het WOWportaal.

Gaat u (laten) graven met een machine? Doe een KLIC-melding

Kijk voor meer informatie op website van het Kadaster.

Wat zijn de kosten?

Per aangesloten tracé van: Kosten    
Nutsvergunning:      
0 tot 10 meter (niet ingrijpende werkzaamheden) € 625    
van 10 tot 100 meter (ingrijpende werkzaamheden) € 970    
voor tracés van 100 meter of meer kost elke meter meer € 2,50    
Graafvergunning:      
3 dagen voor aanvang werkzaamheden € 104    
lasgaten, openen handholes en proefsleuven € 104    
calamiteiten € 104