Meldpunt Water

Nederland is een waterland. Waar je ook bent, het water is nooit ver weg.
We hebben prachtig oppervlaktewater zoals: rivieren, meren, sloten, plassen, vijvers, de zee.

We douchen en drinken water uit de kraan. Maar er is ook water dat je (liever) niet ziet, zoals grondwater en rioolwater.

Geef problemen met water altijd door

Voor mensen, dieren en planten is het van levensbelang dat water schoon en gezond is. En ook dat er genoeg water is, maar niet teveel.

Vermoedt u dat er iets niet in orde is?

Het is het belangrijk dat u dit aan de waterbeheerder laat weten. De waterbeheerder kan dan op tijd actie ondernemen. Zo kunnen ze schade aan het milieu, huizen en straten en aan de volksgezondheid voorkomen of beperken.

Geef het door via het Meldpunt Water

Ons Water heeft contact met alle waterbeheerders in Nederland

Via dit meldpunt doet u makkelijk een melding over water. Geef via het formulier de precieze plek aan van uw probleem, vraag of klacht door. U krijgt meteen en link naar het meldingsformulier op de website van de verantwoordelijke waterbeheerder waar u uw melding kunt doen.

Heeft u last van:

  • overlopende straatkolken
  • een stinkend riool
  • raar smakend kraanwater?

Of ziet u in het water:

  • een dode vogel
  • olie
  • blauwalg?