Snippergrond

Veel inwoners van de gemeente hebben grenzend aan hun woning een strook gemeentegrond of -water liggen. 

In uitzonderlijke gevallen verkoopt de gemeente deze snippergronden. Het verkopen van deze stroken kan alleen onder de voorwaarden die staan in de ‘Beleidsnota snippergrond 2020’. 

Wilt u een stukje gemeentegrond naast uw huis kopen?

De kans bestaat, dat dat kan. De grondprijs is 147,50 euro/m2, kosten koper. Vul het aanvraagformulier in, dan zal de gemeente toetsen of de grond verkocht kan worden.

Beleidsnota snippergrond 2020 Inloggen met DigiD Aanvraag snippergrond kopen

U kunt een aanvraag doen voor de koop van snippergrond als:

 • U eigenaar bent van een woonperceel in de gemeente Wijk bij Duurstede.
 • Uw perceel grenst aan een perceel gemeentegrond of -water.

De gemeente toetst elke aanvraag apart

 Bij die toets kijkt de gemeente bijvoorbeeld of:

 • De snippergrond onderdeel uitmaakt van een groen- en bomenstructuur.
 • De snippergrond beeldbepalend of functioneel groen is. Dit groen moet behouden worden voor de leefbaarheid, de ruimtelijke kwaliteit of ten aanzien van de omgeving.
 • De verkeersveiligheid gewaarborgd blijft.
 • Er ontwikkelingen te verwachten zijn waardoor de gemeente de grond nodig kan hebben voor bijvoorbeeld:
  • Woningbouw
  • Wegen
  • Klimaatadaptatie
  • Parkeerplaatsen.
 • Er in de snippergrond kabels of leidingen liggen.

Is één van bovenstaande voorwaarden van toepassing, dan verkoopt de gemeente de grond niet. Wanneer de gemeente heeft besloten om de grond wel of niet te verkopen ontvangt u hierover bericht.  

In 2020 en 2021 was er een projectprijs geldig. Het project is begin 2022 afgerond en nu zijn de kosten 147,50 euro/m2. Bij dit bedrag komen nog extra kosten zoals bijvoorbeeld kadasterkosten, notariskosten en overdrachtsbelasting. Deze kosten zijn voor de koper. 

Neem contact op met een van de projectmedewerkers snippergrond.

Bel 0343-595 595