Snippergrond

Veel inwoners van de gemeente hebben grenzend aan hun woning een strook gemeentegrond of -water liggen of in gebruik. Dit gebruik staat geregistreerd of niet geregistreerd.

Snippergrond is een stuk gemeentegrond dat inwoners gebruiken, zonder dat er afspraken over zijn met de gemeente. De gemeente verkoopt deze snippergronden. Het verkopen van deze stroken kan alleen onder de voorwaarden die staan in de ‘Beleidsnota snippergrond 2020’. 

Gebruikt u snippergrond en wilt u dit kopen?

Of wilt u een stukje gemeentegrond naast uw huis kopen?

De kans bestaat, dat dat kan. De grondprijs is tot en met 2021 goedkoper te koop: € 70/m², kosten koper.  Vul dan het aanvraagformulier in.

Beleidsnota snippergrond 2020 Aanvraag snippergrond kopen

U kunt een aanvraag doen voor de koop van snippergrond als:

 • U eigenaar bent van een woonperceel in de gemeente Wijk bij Duurstede.
 • Uw perceel grenst aan een perceel gemeentegrond of -water.

De gemeente toetst elke aanvraag apart

 Bij die toets kijkt de gemeente bijvoorbeeld of:

 • De snippergrond onderdeel uitmaakt van een groen- en bomenstructuur.
 • De snippergrond beeldbepalend of functioneel groen is. Dit groen moet behouden worden voor de leefbaarheid, de ruimtelijke kwaliteit of ten aanzien van de omgeving.
 • De verkeersveiligheid gewaarborgd blijft.
 • Er ontwikkelingen te verwachten zijn waardoor de gemeente de grond nodig kan hebben voor bijvoorbeeld:
  • Woningbouw
  • Wegen
  • Klimaatadaptatie
  • parkeerplaatsen.
 • Er in de snippergrond kabels of leidingen liggen. Als dit het geval is, bekijkt de gemeente per situatie of zij de grond verkoopt.

Is één van bovenstaande voorwaarden van toepassing dan verkoopt de gemeente de grond niet. Wanneer de gemeente heeft besloten om de grond wel of niet te verkopen ontvangt u hierover bericht.