Standplaatsvergunning

Wilt u op de weekmarkt een eenmalige of vaste standplaats hebben?

U heeft hiervoor u een standplaatsvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente. De gemeente bekijkt of er een standplaats beschikbaar is en of u in aanmerking komt voor een standplaatsvergunning. De gemeente kan uw aanvraag goedkeuren of weigeren.

Is er geen standplaats beschikbaar?

Op uw verzoek is het mogelijk dat de gemeente u op een wachtlijst zet.

Om een standplaats op de weekmarkt aan te vragen heeft u nodig:

 •    een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 •    en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs.

De volgende gegevens moeten in uw aanvraag voor een standplaatsvergunning komen te staan:

 • Wat u er wilt doen.
 • Hoeveel ruimte u nodig heeft.
 • Waarom u het wilt doen.

De gemeente kijkt onder andere naar:

 • het soort activiteit
 • de omvang van de activiteit
 • het doel van de activiteit
 • de mogelijke overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer
 • het bestemmingsplan
 • het straatbeeld

U betaalt marktgeld voor het innemen van een standplaats op de weekmarkten en de jaarlijks kermis
Per dag/gedeelte van de dag Kosten
Het innemen van een standplaats door een verkoopwagen of en soortgelijk voertuig en bijbehorende uitstalling € 0,53 per in gebruik genomen m2

Eerste aanvraag voor: kosten
1 dag € 170
1 week € 185
1 maand € 199
1 jaar € 215
Verlengingsaanvraag voor Kosten
1 dag €86,95
1 week € 100
1 maand € 114
1 jaar € 197
Legesverordening en tarieventabel 2024

U mag geen stand langs de weg plaatsten. Dit geldt ook voor standjes aan het water of op eigen grond. Dit betekent dat u bijvoorbeeld geen voertuigen, tafels of kraampjes neer mag zetten om informatie uit te delen of om producten te verkopen.

Wilt u bijvoorbeeld een ijskraam, oliebollenkraam of een kraam voor promotie neerzetten?

Vraag dan een standplaatsvergunning aan.