Kinderopvangtoeslag, kinderbijslag en huurtoeslag

Kinderopvangtoeslag

Als een vluchteling werkt is het fijn als hij/zij gebruik kan maken van kinderopvang. 

In de Wet Kinderopvang staat dat ouders met een partner buiten de EU geen aanspraak kunnen maken op kinderopvang. Veel Oekra├»ense vrouwen zijn hier zonder partner. Daarom werkt het kabinet aan een Wetswijziging. Vooruitlopend hierop kunnen werkende Oekra├»ense ontheemden nu al kinderopvangtoeslag aanvragen.

Zorgtoeslag

Iedereen die in Nederland komt wonen of werken moet zich verplicht verzekeren bij een Nederlandse Zorgverzekering. Als iemand een laag inkomen heeft, kan hij/zij zorgtoeslag aanvragen. Dit is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering.

Huurtoeslag

Voor ontheemden uit Oekraine regelt de Regeling Tijdelijke Bescherming dat u recht heeft op een fatsoenlijk onderkomen.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen toeslagen?

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen toeslagen?

Elke dinsdagavond houdt Stichting Binding een inloop spreekuur tussen 19.00 en 20.00 uur.

Maakt u liever een afspraak?

Bel voor een afspraak met: +31343-473070

of mail naar:

gripopdeknip@stichting-binding.nl