Spoed

Is er sprake van brand, een ongeval of misdrijf?

Alarm:

Bel meteen 112

Ongewenste situaties bij uw gastgezin?

Neem contact op met uw eigen contactpersoon/BUDDY of uw contactpersoon bij de gemeente.

Bel met +31343-595 595

Dwang of uitbuiting

Meld een vermoeden van dwang of uitbuiting bij de plaatselijke politie.

Bel naar: +31900-8844

Arbeidsuitbuiting

Meld (een vermoeden van) arbeidsuitbuiting bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Bel met +31800 51 51

Mensenhandel

CoMensha (landelijk Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel) bemiddelt bij slachtoffers van mensenhandel naar opvang en hulpverlening.
CoMensha geeft ook informatie en advies.

Bel met +3133-488 1186

Folder brandveilig wonen in het Oekraïens