Flexwoningen zijn mogelijk op de gemeentewerf

19 december 2023

De gemeente heeft de afgelopen maanden onderzoek verricht naar de haalbaarheid van flexwoningen op de gemeentewerf/milieustraat aan de Middelweg Oost 1 in Wijk bij Duurstede bouwen. Deze studie is uitgevoerd in opdracht van het college. Aangetoond is dat realisatie van flexwoningen op deze plek in technische, financiële en ruimtelijke zin onder voorwaarden mogelijk is. In dit onderzoek is de definitieve invulling van deze woningbouwlocatie ook bekeken. 

Technisch, financieel en ruimtelijk zitten er voorwaarden aan de bouw

  • Technisch is het bouwen mogelijk, maar hierbij geldt wel een aantal voorwaarden. Een voorbeeld hiervan is een strook, waarin niet gebouwd mag worden door het naastgelegen fruitbedrijf (spuitzone). Ook de invloed van geluid van het sportpark dat ten zuiden van de gemeentewerf ligt, valt onder de voorwaarden.
  • In financiële zin is het mogelijk om flexwoningen op de gemeentewerf te bouwen. Ook woningcorporatie Heuvelrug Wonen (die vanaf 2024 NabijWonen gaat heten) geeft aan dat dit plan voor hen financieel haalbaar is. Wel moet het worden afgestemd op de hele financiële doorrekening van deze woningbouwlocatie. 
  • Ook ruimtelijk gezien is het mogelijk om hier flexwoningen te bouwen. Vanuit de eerste ambtelijke stedenbouwkundige verkenningen blijkt het haalbaar te zijn om op deze locatie ongeveer 70 woningen te bouwen. De flexwoningen dienen goed ingepast te worden in het uiteindelijke (nog op te stellen) stedenbouwkundig plan voor het hele gebied. De bouw van flexwoningen op de gemeentewerf kan als een eerste fase van de hele gebiedsontwikkeling worden uitgevoerd. 

Het college is blij met de resultaten van het onderzoek

“Flexwoningen bieden enige verlichting op de woningmarkt,” zegt wethouder Hans Buijtelaar. “Het college is daarom blij dat op de gemeentewerf/milieustraat ook flexwoningen mogelijk zijn. We zien deze woningbouwlocatie als geheel omdat hier ruimte is voor ongeveer 70 woningen. Als alles volgens plan verloopt, verhuist de huidige gemeentewerf/milieustraat in 2025 naar de nieuwe locatie op het bedrijventerrein. Daarom pakken we de plannen voor dit hele gebied nu snel op.”

De gemeente praat verder met de betrokkenen over de resultaten en het vervolg

Het college heeft de gemeenteraad op de hoogte gebracht van de resultaten van dit haalbaarheidsonderzoek. Omwonenden en eigenaren van percelen naast de gemeentewerf/milieustraat zullen ook worden geïnformeerd. De gemeente praat met hen over het vervolg van de plannen.

Raadsmemo flexwoningen gemeentewerf