Gemeentewerf

Februari

De gemeente ziet de huidige gemeentewerf als mogelijke locatie voor een aantal flexwoningen voor 1-2 persoonshuishoudens, omdat:

  • de locatie op termijn vrijkomt omdat de gemeentewerf in de toekomst naar een nieuwe plek verhuist;
  • in afwachting hierop er nu al ruimte vrijgemaakt kan worden voor tijdelijke woningen.

Om erachter te komen of de gemeentewerf inderdaad geschikt is, starten binnenkort onderzoeken naar de technische en financiële haalbaarheid. Direct omwonenden zijn hierover geïnformeerd.