Nieuws

22-08-2023: Tijdelijke loopbrug hondenuitlaatplaats

Vanaf dinsdag 22 augustus is er halverwege de Romeinenbaan een tijdelijke loopbrug geplaatst die toegang biedt tot de hondenuitlaatplaats.

De 52 flexwoningen op de locatie van de voormalige manege Het Kleine Ros komen steeds dichterbij. Na een aanbestedingsprocedure heeft de gemeente een aannemer gevonden om de grond bouw- en woonrijp te maken. A.C.W. Grond-, weg- en waterbouw uit Tiel is geselecteerd om de werkzaamheden uit te voeren. Het is de bedoeling dat deze op 21 augustus 2023 starten.

Aanbesteding voor het bouw- en woonrijp maken

De gemeente heeft een aanbesteding uitgevoerd om één partij te selecteren op basis van haar inkoop- & aanbestedingsbeleid. De gemeente heeft aannemers uit naburige gemeenten uitgenodigd om een aanbieding te doen voor uitvoering van deze werkzaamheden. Deze aannemers zijn eerst beoordeeld op de minimale eisen en daarna op prijs. Uit de beoordeling bleek dat A.C.W. Grond-, weg- en waterbouw uit Tiel de beste aanbieding heeft gedaan.

De werkzaamheden zijn al in volle gang

Op 18 juli 2023 is de bodemsanering succesvol afgerond. Nu kan de aannemer zich richten op het bouwrijp maken van de grond. In deze fase legt het aannemersbedrijf de bouwstraten en de riolering aan. Ook de voorbereidingen voor de ondergrondse infrastructuur voor kabels en leidingen horen bij het bouwrijp maken. Het bouwverkeer rijdt niet over de Trekweg. 
De gemeente verwacht dat de werkzaamheden op 21 augustus starten en duren tot midden september.
Nadat de bouwrijpwerkzaamheden klaar zijn, leggen de nutsbedrijven de infrastructuur voor water, elektra en internet aan. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de eerste bewoners in november hun intrek nemen in de woningen. 

Wethouder Hans Buijtelaar is verheugd over de snelle realisatie van de flexwoningen. Deze zijn een tussenoplossing voor mensen die dringend een woning nodig hebben. “Hoewel het om ‘slechts’ 52 woningen gaat, hopen we dat het verlichting geeft op de lange wachttijden voor een huurwoning. Deze flexwoningen zijn bedoeld als doorstroomwoningen: van hieruit verhuizen bewoners later naar andere woningen,” aldus de wethouder. 

Heuvelrug Wonen plaatst en verhuurt de flexwoningen 

De woningen zijn speciaal bedoeld voor lokale urgente woningzoekenden, zoals starters en spoedzoekers. Daarnaast worden ook woningen toegewezen aan statushouders en Oekraïense vluchtelingen. Die laatste groep wordt op dit moment elders in onze gemeente opgevangen, maar kan daar niet blijven. Het pand krijgt namelijk een nieuwe bestemming.

Wethouder Hans Buijtelaar is trots op de snelheid waarmee deze woningen worden gerealiseerd

Heuvelrug Wonen zal de toekomstige flexwoningen plaatsen en vervolgens verhuren op de beschikbaar gestelde gemeentegrond. De gemeente neemt op haar beurt de verantwoordelijkheid voor de aanleg van de openbare ruimte. Wethouder Hans Buijtelaar is trots op de snelheid waarmee deze woningen worden gerealiseerd. "De vraag naar betaalbare woningen is enorm. Ondanks dat er nieuwbouwplannen in ontwikkeling zijn, is de inzet op flexwoningen van groot belang. Het duurt namelijk nog jaren voordat nieuwbouwprojecten zijn voltooid. Deze flexwoningen bieden sneller onderdak aan woningzoekenden. Die kunnen van daaruit op termijn weer doorstromen naar een andere woning. Ze brengen beweging in de woningmarkt die momenteel muurvast zit.” 

Een flexwoning is compact en slim ontworpen

De 52 flexwoningen die binnenkort op het terrein worden geplaatst, zijn compact en ontworpen om optimaal gebruik te maken van de beschikbare ruimte. Ze worden rug aan rug geplaatst, waardoor ze van buitenaf gezien een volwaardig huis vormen. Vanwege hun beperkte omvang zijn ze geschikt voor 1 tot 2 persoonshuishoudens of voor een eenoudergezin met kinderen. 

De woningen dienen als doorstroomwoningen

Het merendeel van de flexwoningen is bestemd voor lokale woningzoekenden, zoals jongeren, starters en spoedzoekers. Het overige deel is bestemd voor vergunninghouders en Oekraïense vluchtelingen die sinds het uitbreken van de oorlog in onze gemeente worden opgevangen, maar hun huidige onderkomen moeten verlaten vanwege een herbestemming van het pand. 

Het proces verloopt gestaag en er is al veel werk verricht

Op 3 juli werd de omgevingsvergunning voor de bouw verleend. Met de bijna voltooide sloop van de manege en de geplande bodemsanering in augustus, start het woonrijp maken van het gebied. Dit zal waarschijnlijk tot 15 september duren. Na deze fase wordt de infrastructuur voor water, elektra en internet aangelegd. De partijen zijn hoopvol dat de eerste woningen in november geplaatst kunnen worden om ze zo snel mogelijk daarna in gebruik genomen te laten worden.

Om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar betaalbare woningen, liet de gemeente in eerdere berichtgeving weten nog dit jaar 52 flexwoningen neer te zetten aan de Trekweg 1. Dat is de plek waar voorheen manege Het Kleine Ros gevestigd was.

De komst van de flexwoningen wordt nu zichtbaar. Vanaf 9 juni gaan de sloopwerkzaamheden van start, waarmee een belangrijke eerste stap wordt gezet in de realisatie van dit project.

De oude manege wordt afgebroken

De gemeente gaf aannemingsbedrijf Avezaat uit Bunnik opdracht om de oude manege af te breken om ruimte te maken voor de flexwoningen. Vrijdag 9 juni start het aannemingsbedrijf met de werkzaamheden voor de duur van ongeveer 4 weken. Het werkgebied is inmiddels afgezet met bouwhekken. Het losloopgebied voor honden blijft gewoon toegankelijk.

Uit onderzoek blijkt dat er asbest aanwezig is in het dak van de manege

Het aannemingsbedrijf verwijdert het asbest veilig. Dus volgens de laatste regelgeving en procedures onder toezicht van een deskundig toezichthouder asbestsloop. Zij dragen voor hun eigen veiligheid beschermende kleding. Omwonenden hebben hierover een brief ontvangen. Voor hen levert het verwijderen van de asbestdelen geen gevaar op.