Voor wie zijn de flexwoningen bedoeld?

Zijn flexwoningen voor gezinnen of alleen voor alleenstaanden?

De flexwoningen zijn voor een- en tweepersoonshuishoudens, maar voor een korte tijd ook voor gezinnen van op zijn hoogst 4 personen.

Voor welke groepen zijn deze woningen? 

Ze zijn voor een mix van groepen: spoedzoekers en starters, vluchtelingen uit Oekraïne en vergunninghouders.

Hoe is de verdeling van de flexwoningen over de groepen? 

We willen een evenredige verdeling maken tussen woningen voor vluchtelingen uit Oekraïne, voor vergunninghouders en voor spoedzoekers en starters.

Wat zijn de ervaringen om een mix van deze groepen bij elkaar te zetten? 

In het algemeen levert dat geen problemen op. Dit blijkt uit vergelijkbare situaties in het land. 

Vergunninghouders zijn asielzoekers waarvan is vastgesteld dat ze recht hebben om hier in Nederland te wonen. Het gaat dus om officiële vluchtelingen.

In 2022 gaat het om 33 personen. Voor de eerste zes maanden voor 2023 gaat het om 29 personen. Het is lastig om aan te geven hoeveel woningen daarvoor nodig zijn. Als grotere gezinnen een woning krijgen aangeboden, dan zijn er minder woningen nodig.

Vrijwilligers van stichting Vluchtelingenwerkgroep Wijk bij Duurstede begeleiden de vergunninghouders tijdens hun inburgering.

Spoedzoekers zijn huishoudens die door hun persoonlijke situatie in korte tijd woonruimte nodig hebben. Meestal gaat het om echtscheidingen of gedwongen huisuitzettingen.

Dat aantal verschilt per jaar. Op dit moment gaan we uit van ca. 10 huishoudens per jaar.

Apart inschrijven als starter voor flexwonen is niet nodig. Woningzoekenden moeten ingeschreven staan bij Woningnet. Toewijzing gebeurt zoals altijd op grond van:
o    hoe lang iemand al staat ingeschreven 
o    het inkomen 
o    mogelijk een leeftijdsgrens.