Woonomgeving Het Kleine Ros

Ik woon in de buurt, wat doet dit met de waarde van mijn huis?

De flexwoningen hebben geen nadelig gevolg op de waarde van uw woning.

Wat doet dit met het aantal parkeerplaatsen in de buurt? 

Voor de plaatsing van deze woningen stelt de gemeente een parkeernorm vast. Dat moet nog gebeuren. De parkeerplaatsen worden in de directe omgeving van de woningen gemaakt.

Hoe kan ik bezwaar aantekenen?

  • Tegen de omgevingsvergunning voor het bouwen kunt u een bezwaar of een zienswijze indienen. Eventueel kunt u daarna in beroep en hoger beroep.
    Staat de aanvraag voor de omgevingsvergunning op de gemeentepagina in het Wijks Nieuws (’t Groentje) en op website van overheid.nl? Dan staat daarbij hoe u bezwaar of een zienswijze kunt indienen en in (hoger) beroep kunt gaan.
  • Tegen de omgevingsvergunning voor het kappen van bomen kunt u bezwaar maken. Eventueel kunt u daarna in beroep en hoger beroep.
    Staat de aanvraag voor de omgevingsvergunning op de gemeentepagina in het Wijks Nieuws (’t Groentje) en op website van overheid.nl? Dan staat daarbij hoe u bezwaar kunt maken en in (hoger) beroep kunt gaan.