Hoeveel budget was er beschikbaar voor de restauratie?

Bij het besluit van 2017 heeft de raad € 1.350.000,-  beschikbaar gesteld voor de verbouwing en restauratie van het pand. Daar kwamen door stijgende loon- en grondstofprijzen en verborgen gebreken gaandeweg extra kredieten bij. Op basis hiervan heeft de raad in februari 2022 extra krediet van € 195.000,- beschikbaar gesteld.

De provincie heeft twee keer uit het fonds erfgoedparels een subsidie toegekend voor de restauratie. Samen met een bijdrage uit de reserve voor het onderhoud van gebouwen, staat het beschikbare bedrag voor verbouwing/restauratie op € 1.832.017.