Is er vooraf goed gekeken naar de bouwkundige staat van het pand?

Tijdens de bouwvoorbereiding is een bouwkundig onderzoek uitgevoerd. Daarvoor zijn onder andere de balken aangeboord en vloeren opengebroken. De monumentale delen mochten hierbij niet worden vernield. En de ruimten die wel nog in gebruik waren, door de VVV bijvoorbeeld, moesten hierbij in gebruik kunnen blijven.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat er sprake was van houtaantasting in balken en andere constructieve delen en in de kapconstructie. Ook kwam naar voren dat de gevel iets naar voren helt. In de projectbegroting zijn hiervoor herstelkosten opgenomen. Daarnaast is er in de projectbegroting een post onvoorzien (€ 130.000,-) gereserveerd voor onverwachte werkzaamheden, diensten en eventuele verborgen gebreken. Pas tijdens de restauratie konden de monumentale delen worden blootgelegd. Hieruit bleek dat er nog veel meer mis was met de staat van onderhoud.