Is het niet beter om nog wat meer tijd te nemen en de bouwstop te verlengen?

Het einde van de wettelijke bouwstoptermijn van 6 maanden is in zicht. De aannemer wacht op zijn vervolgopdracht. Als de aannemer die niet krijgt, kan hij op grond van de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV) beslissen om het werk niet verder af te maken.

Dit zou kunnen betekenen dat de gemeente een afkoopsom aan de aannemer moet betalen. En dan moet er ook een nieuwe aannemer worden gevonden. Omdat het om een moeilijke bouwopdracht gaat, die ook al in uitvoering is, geeft dat moeilijkheden, meerkosten en vertraging. Daarom wordt nu het vervolgtraject ingezet om tot afronding te komen.