Komt het museum in de Markt 24?

Daar is op dit moment niets over te zeggen. Op een later moment wordt gekeken naar de gebruiksfunctie van het pand. Uiteraard is het museum hiervan op de hoogte gebracht.