Schrijf geschiedenis en presenteer uw idee voor het Oude Stadhuis

Heeft u een concreet plan voor het Oude Stadhuis aan de Markt 24?

Dan kunt u dit komen presenteren. De voorwaarden voor een presentatie zijn:

  • u heeft een concreet plan of idee voor het gebruik van het Oude Stadhuis aan Markt 24;
  • u wilt daar zelf financiën voor inzetten en/of activiteiten voor uitvoeren;
  • en u loopt in een of andere vorm risico bij uitvoering. 

Verwerk de volgende onderwerpen in uw presentatie

In 10 minuten legt u ons uit hoe uw idee/plan zich verbindt met de rijke geschiedenis van het pand, terwijl het tegelijkertijd een betekenisvolle bijdrage levert aan de komende 50-100 jaar. En wat zijn op hoofdlijnen de financiële gevolgen van dit idee/plan voor zowel de gemeente als voor uzelf. Maak inzichtelijk op basis waarvan u deze inschatting heeft gemaakt. De periode tussen oproep voor deelname en bijeenkomst is relatief kort om een doortimmerde businesscase op te leveren. Dit is dan ook niet nodig. 

Leg ook uit hoe uw idee/plan bijdraagt aan het:

  • toeristisch belang
  • maatschappelijk belang
  • economisch belang
  • historisch belang.

De bijeenkomst is op 12 september vanaf 19.00 uur (inloop vanaf 18.45 uur) in de Open Hof in Wijk bij Duurstede. 

Laat vóór 8 september 2023 weten of u een presentatie geeft. Dat kan door een e-mail te sturen naar h.niemantsverdriet@wijkbijduurstede.nl 

Hoe verder?

De input die we verzamelen helpt de gemeenteraad bij het maken van weloverwogen beslissingen voor de toekomst van het pand. Het definitieve besluit zal aangeven welke koers er wordt genomen voor het toekomstige gebruik van het gebouw. Dit houdt in dat het mogelijk is dat er geen directe keuze wordt gemaakt tussen de verschillende opties.