Uit welke varianten voor afronding van het bouw/restauratietraject kan de raad kiezen?

Er zijn twee varianten mogelijk

Variant 1:

De voltooiing van de restauratie volgens het oorspronkelijke plan. Het pand wordt gerestaureerd en verduurzaamd en aan de achterzijde uitgebreid met een aanbouw en een erker. In de aanbouw komen een lift, een trappenhuis, een toiletgroep en een foyer. De erker is bedoeld om de verschillende gebruikers van de 1e etage goede toegang te bieden zonder dat ze elkaar in de weg lopen. Het gebouw is straks niet alleen goed toegankelijk maar ook beter verhuurbaar.

Variant 2:

Het pand wordt gerestaureerd en verduurzaamd. De geplande aanbouw en erker wordt in deze variant niet gerealiseerd. In deze variant wordt een basis gelegd voor toekomstig gebruik. Ten opzichte van variant 1 kent deze variant minder vierkante meters. De etages zijn bereikbaar via de bestaande historische wenteltrap. Er komt geen toegang via een lift of trappenhuis. Verwacht wordt dat het pand in deze vorm voor minder doelgroepen en doeleinden geschikt is.