Volgende stap in voorzetting restauratie/verbouwing voorgelegd aan de raad

De restauratie en verbouwing van het voormalig stadhuis aan de Markt 24 die in 2022 startte, moet leiden tot het in glorie herstellen van dit rijksmonument. Het pand wordt gerestaureerd, verduurzaamd en goed toegankelijk gemaakt, zodat het hierna weer vele jaren gebruikt kan worden. Tijdens het traject zorgden verborgen gebreken voor steeds verder oplopende kosten. In maart 2023 is een pas op de plaats gemaakt en de bouw tijdelijk stopgezet. In de afgelopen periode heeft het college met de raad gesprekken gevoerd. 
Die gesprekken hebben geleid tot een voorstel om Markt 24 alsnog stapsgewijs af te kunnen bouwen. De eerste stap gaat over het voltooien van de restauratie en verbouwing van het pand. Pas hierna wordt bekeken hoe het pand gebruikt kan worden. Vandaag ontving de raad het voorstel over de bouwkundige keuze. De raad bespreekt dit voorstel op 29 juni en zal op 4 juli een besluit nemen.   
 
Wethouder Jan Kuiper weet dat de Markt 24 een onderwerp is dat veel inwoners bezighoudt: “We kijken met z’n allen in het mooie stadscentrum al enige tijd tegen een dichtgetimmerd pand aan. Met dit voorstel willen we onze inwoners een bruikbaar pand teruggeven in een stadcentrum waar we trots op kunnen zijn.” 

Er zijn twee varianten denkbaar

Variant 1 omvat de voltooiing van de restauratie volgens het oorspronkelijke plan. Het pand wordt gerestaureerd en verduurzaamd en aan de achterzijde uitgebreid met een aanbouw en een erker. In de aanbouw komen een lift, een trappenhuis, een toiletgroep en een foyer. De erker is bedoeld om de verschillende gebruikers van de 1e etage goede toegang te bieden zonder dat ze elkaar in de weg lopen. Het gebouw is straks niet alleen goed toegankelijk maar ook beter verhuurbaar. 

Variant 2 houdt in dat het pand wordt gerestaureerd en verduurzaamd. De geplande aanbouw wordt in deze variant niet gerealiseerd. In deze variant wordt een basis gelegd voor toekomstig gebruik. Ten opzichte van variant 1 kent deze variant minder vierkante meters. De etages zijn bereikbaar via de bestaande historische wenteltrap. Er komt geen toegang via een lift of trappenhuis. Verwacht wordt dat het pand in deze vorm voor minder doelgroepen en doeleinden geschikt is. 

Wie het pand uiteindelijk gaat betrekken en of de gemeente eigenaar blijft, besluit de gemeenteraad op een later moment 

De keuze die de gemeenteraad nu maakt gaat over het afbouwen van het pand. Dat betekent dat pas op een later moment gekeken wordt naar de vraag hoe het pand gebruikt gaat worden en bij wie het eigenaarschap ligt.

Wijk bij Duurstede kijkt uit naar de afronding van Markt 24 

Het voorstel van het college wordt in een voorbespreking op 29 juni besproken door de gemeenteraad, waarna de raad op 4 juli beslist over de wijze waarop het pand wordt afgebouwd. In een vervolgtraject maakt de raad een afweging voor het gebruik van het pand.