Wanneer weten we welke variant de raad kiest?

Het voorstel van het college met de twee varianten, wordt op 29 juni 2023 besproken door de gemeenteraad. Op 4 juli beslist de gemeenteraad over de wijze waarop het pand wordt afgebouwd. 

In een vervolgtraject maakt de raad een afweging voor het gebruik van het pand.