Wat gaat het nog kosten om de bouw af te ronden?

Er zijn tijdens de bouwstop twee varianten uitgewerkt waar de raad op 4 juli een besluit over neemt. Elke variant heeft zijn eigen aanvullende bedrag voor meerwerk. De meerkosten zijn te lezen in het raadsvoorstel <link – deze komt vanmiddag openbaar>.