Wat zijn zoal de onvoorziene gebreken die tijdens de restauratie aan het licht kwamen?

Archeologische vondsten

Uit vooronderzoek bleek dat er geen archeologisch interessante vondsten werden verwacht. Maar bij het afgraven van de grond, bleek er toch archeologisch materiaal aanwezig te zijn. Hoewel deze vondst op zich interessant is voor onze gemeente, heeft het wel meerwerk en vertraging veroorzaakt.

Houtaantasting

Naast de ontdekte houtschade in het bouwkundige onderzoek is er tijdens de sloop van het pand, ook op andere locaties houtaantasting aangetroffen. Ook zaten er zwammen aan de binnenkant van de houten balken. Door de houtaantasting in muurplaten is de dakkap aan de achterzijde van het pand gezakt.

Schoorsteen zolder op niet dragende constructie

Op de tweede verdieping is tijdens het slopen van het plafonddeel bij de schoorsteen aan de rechterzijde van het gebouw ontdekt dat de constructie van de schoorsteen niet veilig is. Er was zelfs gevaar voor instorting.

Speling in trekstang boven gewelven begane grond 

Bij het verwijderen van de monumentale vloer en het zand boven de gewelven op de eerste verdieping, is ontdekt dat er roest zit bij de trekstang die het gebouw van zijgevel tot zijgevel bij elkaar houdt. Hierdoor is er ca. 10 cm speling in de constructie ontstaan. Deze speling zorgde ervoor dat gewelven en gevels zijn gaan bewegen. Hierdoor zijn er scheuren ontstaan in de gewelven en in de aansluiting naar de gevels. 

Fundering tussenmuur

Door de roest in de trekstang is de vloer in de naastgelegen ruimte deels opengebroken. Daaruit bleek dat een tussenmuur onvoldoende constructief ondersteund is.