Welke variant heeft de gemeenteraad gekozen?

Welke variant heeft de gemeenteraad gekozen?

Op 4 juli heeft de gemeenteraad gekozen voor variant 1. Dit is de variant waarbij het pand voorzien van een volledige verbouwing, restauratie, een uitbouw aan de achterkant met een lift, trappenhuis, toiletten en foyer wordt opgeleverd.
De raad heeft daarbij nadrukkelijk gevraagd om te versoberen waar dit nog mogelijk is om zoveel mogelijk kosten te besparen.

Na de zomer volgen nieuwe afwegingen over het gebruik van het pand: het pand in bezit houden of niet, (commercieel) verhuren en aan wie, op welke wijze de publieke functie behouden of niet, locatie voor museum en/of de VVV Kromme Rijnstreek (hierna VVV) of niet, enzovoort.