Geldend bestemmingsplan

De procedure

  1. De definitieve versie van het bestemmingsplan vindt u op de website Ruimtelijke plannen.
  2. U kunt geen zienswijze, beroep of schorsingsverzoek meer indienen.