Vastgesteld bestemmingsplan

De procedure

  1. De gemeente legt het vastgestelde bestemmingsplan 6 weken ter inzage. U kunt het plan bekijken op de website Ruimtelijke Plannen en op de website van de gemeente.
  2. Inspraak: zo lang het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u in beroep gaan bij de Raad van State. In sommige gevallen kunt u tijdelijk tegenhouden dat het bestemmingsplan van kracht wordt. Daarvoor dient u een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) in.
  3. De Raad van State behandelt de ingediende beroepen en schorsingsverzoeken.
  4. Het bestemmingsplan wordt van kracht nadat het plan 6 weken ter inzage heeft gelegen, of nadat alle beroepen en schorsingsverzoeken zijn afgehandeld. Het bestemmingsplan wordt dan onherroepelijk.