Veelgestelde vragen perceel Sluis Noord 14

Op deze pagina vindt u alle antwoorden op veelgestelde vragen over Sluis Noord 14.

Waarom is er gekozen voor hoogbouw en waarom is het volume vergroot?

Dat past niet in de bestaande omgeving

Het beoogde bouwblok heeft een grotere bouwmassa dan het bestaande gebouw. Het is passender om op deze bijzondere locatie een grotere bouwmassa toe te passen. De bestaande aangrenzende woningen hebben een bouwhoogte van 2 lagen plus kap, de sluisdeuren hebben een hoogte van circa 30 meter. De extra bebouwingsmassa creëert een overgang tussen de woningen en de sluizen en wordt passend geacht.

Waarom is er gekozen voor appartementen en niet voor eengezinswoningen? 

Binnen de gemeente Wijk bij Duurstede is er behoefte aan betaalbare woonruimte. De woningen dienen bij voorkeur geschikt te zijn voor een- of tweepersoonshuishoudens ten behoeve van de diversiteit van woningen binnen de gemeente. Het bouwplan voldoet hieraan.

Waarom is er gekozen om het gebouw naar voren te plaatsen? 

De bebouwing is beoogd aan de zuidzijde (richting de sluis) van het plangebied. Het bestaat uit een deel van 4 appartementen breed en 4 bouwlagen hoog. En een deel van 5 appartementen breed en 3 bouwlagen hoog. Achter de bebouwing wordt de parkeergelegenheid voorzien en een gemeenschappelijke berging. Daarnaast staat in de noordoosthoek van het plangebied een vijftal garageboxen. Deze garageboxen blijven behouden.

Denkt de gemeente straks een bestemmingsplan te kunnen doorvoeren met twee verschillende maximale bouw- en goothoogten op één locatie? 

Een bestemmingsplan hoeft niet maar één maximale bouw- en/of goothoogte te bevatten. In een bestemmingsplan kunnen verschillende gebouwen met verschillende maximale bouwhoogtes worden geregeld.

Sluis Noord is buiten de bebouwde kom. Waarom daar appartementen zonder faciliteiten zoals een bushalte? 

Sluis Noord ligt aan de rand van de bebouwde kom. Er worden voorzieningen als parkeerplaatsen op eigen terrein gerealiseerd. Daarnaast zijn er goede fietsvoorzieningen van- en naar de dichtstbijzijnde bushalte en andere voorzieningen.

De ontwikkelaar zet graag in op ‘samen slimmer rijden’ en onderzoekt de mogelijkheden om twee elektrische deelauto’s bij het appartementencomplex te kunnen plaatsen. Deze deelauto’s kunnen bij interesse ook door andere buurtbewoners worden gebruikt. De gemeente ondersteunt dit initiatief. In nader uit te werken afspraken met de ontwikkelaar zal een van de voorwaarden zijn dat een haalbaar concept wordt uitgewerkt. Ook zal daarop een evaluatie plaatsvinden.

Kan de ontsluiting niet direct vanaf de Lekdijk Oost? 

In principe kan de huidige ontsluitingsweg de extra verkeersstroom prima aan.

Ontwikkelaar en gemeente zijn bereid alternatieven te onderzoeken.

Wie gaat de weg onderhouden? Rijkswaterstaat of gemeente Wijk bij Duurstede? 

De ontsluitingsweg behoort tot Rijkswaterstaat en wordt door Rijswaterstaat onderhouden.

Het perceel met het bouwblok en het terrein rondom het nieuw te situeren gebouw wordt onderhouden door de eigenaar.