Passeervakken Gooyerdijk

Aanleiding werkzaamheden langs de Gooyerdijk

De gemeente Wijk bij Duurstede gaat dit jaar werkzaamheden uitvoeren langs de Gooyerdijk, tussen de Langbroekerweg en Amerongerwetering.

De Gooyerdijk heeft een smalle rijbaan, waarop verkeer elkaar niet of lastig kan passeren. Denk hierbij aan auto’s en bijvoorbeeld vracht- of landbouwverkeer. Hoewel er op het gedeelte tussen de Langbroekerweg en Amerongerwetering wel enkele geschikte plekken zijn om elkaar te passeren, maakt verkeer regelmatig gebruik van de berm. Hierdoor kunnen onveilige situaties ontstaan en worden de bermen op enkele locaties steeds slechter. Gras krijgt geen kans meer, er blijft water staan en het aanzicht wordt rommelig. 

Wat zijn de werkzaamheden?

We brengen op acht locaties nieuwe volwaardige en verkeersveilige passeerplaatsen aan. Deze passeerplaatsen zijn vergelijkbaar met de passeerplaatsen die al zijn aangelegd op de Gooyerdijk richting de Bovenwijkerweg. Een voorbeeld van de aan te leggen passeerplaatsen ziet u op de foto hieronder. Gezien het landschappelijke karakter van de Gooyerdijk tussen de Langbroekerweg en Amerongerwetering, plaatsen we geen blauwe borden ter aanduiding van de passeerplaatsen. De passeerplaatsen zijn een maatregel vanuit verkeersveiligheid en leiden niet tot meer autoverkeer.

Alle passeerplaatsen komen aan de zuidzijde van de Gooyerdijk

Bij het aanwijzen van de locaties voor de acht passeerplaatsen is gekeken naar het huidige gebruik van de weg en de al aanwezige verharding in de berm. Alle passeerplaatsen komen aan de zuidzijde van de Gooyerdijk. Gekozen is om op enkele locaties de bestaande grasbetontegels in de berm, en daarmee passeerruimte, te handhaven. Een deel van de verhardingen (bijvoorbeeld puin of asfalt) wordt echter verwijderd, waardoor er groene bermen voor terug kunnen komen. Het asfalt van de rijbaan wordt niet vernieuwd. Op basis van onlangs uitgevoerd onderzoek blijkt dit niet nodig. 

Waterafvoer en bescherming berm

Om regenwater dat op de rijbaan valt beter af te kunnen voeren, wordt op twee locaties de bestaande beschoeiing naast de sloot een stuk lager gemaakt. De berm aan de noordzijde ter hoogte van huisnummer 6b wordt verbeterd en hier wordt een beschoeiing naast de sloot aangebracht ter versterking. 

Overzicht locaties nieuwe passeerplaatsen en werkzaamheden beschoeiing:

Gedetailleerde kaarten

U kunt de nauwkeurige ontwerpen bekijken op onderstaande kaarten.