Algemene Voorwaarden rioolaansluiting

Voor het aansluiten op de openbare riolering gelden in ieder geval de volgende algemene regels:

 • De aansluiting op de openbare riolering mag u niet zelf maken,
  • behalve als de gemeente anders beslist.
  • Dit geldt ook voor wijzigingen aan bestaande perceel aansluitleidingen.

Voor het aanbieden van een leiding voor aansluiting op de openbare riolering geldt altijd:

 • Het achterliggende leidingwerk voldoet aan het Bouwbesluit (NEN 3215)
 • De lozing(en) van afvalwater voldoen aan:
  • de Wet Milieubeheer
  • de door de Rijksoverheid op de activiteit betrekking hebbende algemene lozingsregels.
 • De leidingsystemen voor huishoudelijk afvalwater en hemelwater zijn gescheiden van elkaar uitgevoerd tot buiten het perceel
  • behalve als de gemeente anders beslist.
 • Aanbieden tot op 50 cm uit de kadastrale eigendomsgrens
  • behalve als de gemeente een ander punt aanwijst. (Bouwbesluit artikel 6.18)
 • De op de openbare riolering aan te sluiten leiding(en) wordt/worden bij de kadastrale eigendomsgrens uitgevoerd in PVC stijfheidsklasse SN8 (klasse 34).
 • Bij de afvoer van huishoudelijk afvalwater in de kleur roodbruin RAL 8023.
 • Bij de afvoer van hemelwater in de kleur grijs RAL 7037
  • behalve als de gemeente anders beslist.
 • Bij de afvoer van hemelwater in de kleur groen RAL 6024
  • alleen op bedrijventerrein Langshaven en/of Broekweg-Noord
  • of behalve als de gemeente anders beslist.
 • Aanbieden met een diameter van tenminste 125 mm
  • behalve als de gemeente anders beslist. (Bouwbesluit artikel 6.18).
 • De aanlegdiepte bedraagt 60 a 65 cm onder maaiveld (gronddekking op bovenkant buis)
  • behalve als de gemeente anders beslist. (Bouwbesluit artikel 6.18).
 • De op de openbare riolering aan te sluiten leiding wordt star aangeboden, en niet met flexibele aansluitstukken zoals slangen of polderexpansiestukken.
 • Is de tijdelijke aard van de aansluiting niet meer nodig?
  • De gemeente verwijdert of dopt de aansluiting af.
  • De aanvrager betaalt hier voor de kosten.
 • De aanlegdiepte bedraagt 60 a 65 cm onder maaiveld (gronddekking op bovenkant buis)
  • behalve als de gemeente anders beslist. (Bouwbesluit artikel 6.18).
 • De op de openbare riolering aan te sluiten leiding wordt star aangeboden, en niet met flexibele aansluitstukken zoals slangen of polderexpansiestukken.
 • Is de tijdelijke aard van de aansluiting niet meer nodig?
  • De gemeente verwijdert of dopt de aansluiting af.
  • De aanvrager  betaalt hier voor de kosten.