Verstopping riolering

Wat moet u doen als uw riool verstopt is?

Bent u bewoner van een huurwoning?

Bel of mail dan de eigenaar van de woning, meestal is dat Woonin.

Heeft u een koopwoning?

U moet eerst het ontstoppingsputje open graven. Heeft u zelf geen tekening om te zien waar het ontstoppingsputje zit? Bel dan met de gemeente: 0343-595 595 en vraag naar de toezichthouder riolering. U kunt ook een mail sturen naar info@wijkbijduurstede.nl.

Staat dit putje vol?

Bel dan op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30-17.00 uur met 0343-595 595. Een gemeenteopzichter komt dan de situatie beoordelen. Al het werk dat gedaan wordt, zonder dat de gemeenteopzichter is geweest, is voor risico en rekening van de woningeigenaar.

Buiten onze openingstijden en in het weekend belt u voor dringende gevallen met de gemeentelijke calamiteitenlijn: 06-53 21 91 28.

Bij een aantal adressen binnen onze gemeente is de riolering aangesloten op de gemeentelijke riolering door middel van drukriolering met een pompgemaal. De gemeente beheert dit pompgemaal. De KPN verstuurde eventuele storingen van pompgemalen automatisch. Helaas ondersteunt KPN dit systeem niet meer per 1 september 2019. Dit betekent de gemeente geen automatische meldingen meer ontvangt.

Op alle gemaalkasten zit een rode lamp

Als de gemaalkasten voorzien zijn van een rode lamp en u meldt dat deze brandt of knippert, dan komen wij gelijk in actie om de storing op te lossen.

Heeft u drukriolering en bent u aangesloten op een pompgemaal? 

Bel dan met de gemeente als u het vermoeden heeft dat uw rioolwater minder goed wegloopt of als uw wc begint te borrelen. 

U kunt ons bellen:

  • op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur op 0343-595595.
  • buiten onze openingstijden en in het weekend via het calamiteitennummer: 06-53 21 91 28.

Al het werk dat gedaan wordt, zonder dat de gemeenteopzichter is geweest, is voor risico en rekening van de woningeigenaar.