Scholen in de gemeente

De gemeente Wijk bij Duurstede heeft:

 • 10 basisscholen
 • 1 school voor speciaal basisonderwijs
 • 1 school voor het Voorgezet onderwijs

Wijk bij Duurstede

Basisschool de Windroos

Wijk bij Duurstede

Brede school Het Anker

Wijk bij Duurstede

Revius Wijk

Alle scholen in de regio Zuidoost Utrecht werken samen in een samenwerkingsverband. Zij maken afspraken over onder andere:

 • De begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden.
 • Welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal basisonderwijs of speciaal voortgezet onderwijs.

Ook maakt het samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten over de inzet en afstemming met (jeugd)zorg.

Samenwerkingsverband voor basisonderwijs in Zuidoost-Utrecht - (swv ZOUT)

Dit is een regionaal samenwerkingsverband tussen:

 • de scholen
 • schoolbesturen
 • de gemeenten Bunnik, de Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist

Zij werken samen aan passend onderwijs voor het basisonderwijs in de regio.

Kijk voor meer informatie op de website svw ZOUT.

Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor primair en speciaal onderwijs - (Berséba)

Dit is het landelijk reformatorisch samenwerkingsverband voor primair en speciaal onderwijs.

Hierbij zijn alle honderdzeventig reformatorische basisscholen en speciale (basis)scholen aangesloten. Op deze scholen neemt de Bijbel een centrale plaats in. Landelijk zorgt Berséba voor passend onderwijs voor bijna veertigduizend leerlingen.

Kijk voor meer informatie op de website van Berséba.

Samenwerkingsverband voor passend voortgezet onderwijs in Zuidoost-Utrecht - (swv-VO-ZOU)

Dit is een regionaal samenwerkingsverband tussen:

 • de scholen
 • schoolbesturen
 • de gemeenten de Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist

Zij werken samen aan passend onderwijs voor het voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio.

Kijk voor meer informatie op de website van swv-VO-ZOU.