Meldpunt zorg en overlast / verward gedrag / psychische hulp of huiselijk geweld

Meldpunt Stichting Binding

In een crisis of een levensbedreigende situatie bel dan altijd de politie via 112!

Maakt u zich zorgen?

Maakt u zich zorgen om iemand die zelf geen hulp vraagt of wil? Heeft u dit kunnen bespreken met die persoon? Vertoont deze persoon verward gedrag? Bent u bang dat iemand zichzelf of anderen ernstig nadeel toebrengt? Dan kunt u dit melden. 

Waarom melden?

Zodra er iets met iemand uit uw omgeving niet goed gaat, bent u vaak een van de eersten die dat merkt. Melden van zorgwekkend gedrag is dan erg belangrijk om te voorkomen dat de situatie ernstig wordt. Soms lukt het om zelf in gesprek te komen met de persoon over wie u zich zorgen maakt. Dan kunt u zich daarna samen melden bij Stichting Binding. We kunnen dan samen kijken wat er aan de hand is en welke oplossingen er zijn.

Uw zorgen doorgeven

U kunt uw zorgen met ons delen. U kunt dit doorgeven aan Stichting Binding. Op basis van uw melding onderzoeken wij welke ondersteuning of hulp nodig is.

  • Binding gaat zorgvuldig met uw informatie en uw gegevens om. En ook met die van de betrokkene. 
  • Het is ook mogelijk uw eigen naam niet bekend te maken. Als melder krijgt u geen inhoudelijke informatie over de hulp. Wij laten u wel weten dat wij ermee bezig zijn. 

Het meldpunt voor inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede vindt u bij Stichting Binding. Een melding doen kan:

  • Persoonlijk: Tijdens kantooruren kunt u zonder afspraak langskomen bij Stichting Binding. Stichting Binding vindt u op het volgende adres: Steenstraat 14A, 3961 VP Wijk bij Duurstede.
  • Telefonisch: U kunt bellen met het telefoonnummer 0343 473 072. Tijdens kantooruren krijgt u een medewerker aan de lijn. Buiten kantooruren kunt u uw melding inspreken op een bandje. Uw melding wordt dan op de eerstvolgende werkdag zo spoedig mogelijk in behandeling genomen. Openingstijden: maandag en vrijdag van 8.30-12.30 uur. Dinsdag, woensdag, donderdag van 8.30-12.30 uur en van 13.00-15.00 uur.
  • Via e-mail: U kunt het meldingsformulier invullen en mailen naar: info@stichting-binding.nl.

Psychische hulp / Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Als er direct gevaar dreigt, bel dan altijd de politie via 112!

Als iemand geen hulp wil, kan in sommige gevallen verplichte geestelijke gezondheidszorg worden ingezet. Het wordt alleen ingezet als het echt niet anders kan. Verplichte zorg wil niet zeggen dat de betrokkene altijd wordt opgenomen, er kan ook zorg thuis worden ingezet.

In geval van een crisissituatie (via 112) kan onmiddellijk verplichte psychische zorg worden ingezet. Dit gebeurt op basis van een medische verklaring van een psychiater.

Wat betekent verplichte zorg voor de betrokkene?

Verplichte zorg wordt ingezet wanneer de situatie dreigt dat iemand zichzelf of anderen ernstig nadeel toebrengt als gevolg van psychische problemen.
In deze verplichte zorg nemen anderen besluiten voor deze persoon. Persoonlijke wensen kunnen besproken worden. Ook is er recht op hulp van een patiƫnten vertrouwenspersoon (pvp), iemand die in dienst is van de onafhankelijke Stichting PVP.

Op de website van Stichting Binding wordt met een filmpje op eenvoudige wijze uitgelegd hoe de Wet Verplichte Gezondheidszorg (Wvggz) werkt.

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Als er direct gevaar dreigt, bel dan altijd de politie via 112!

Huiselijk geweld is een verborgen probleem

Huiselijk geweld komt helaas veel voor. Het kan daarbij gaan om lichamelijke- of geestelijke mishandeling, seksueel misbruik, verwaarlozing, vernedering, stalking of financiƫle uitbuiting.

Vormen van huiselijk geweld zijn:

Partnermishandeling, geweld tussen (ex-) partners, bijvoorbeeld een vrouw die door haar partner (financieel) wordt gecontroleerd in haar doen en laten, in en buiten het huis. 

Kindermishandeling, geweld waarbij een minderjarige het slachtoffer is, bijvoorbeeld een kind dat wordt vernederd of verwaarloosd door een ouder of verzorger.

Ouderenmishandeling, geweld waarbij een oudere het slachtoffer is, bijvoorbeeld een zoon die ongevraagd het geld van zijn bejaarde vader voor zichzelf gebruikt.

Op de website ikvermoedhuiselijkgeweld.nl vindt u meer informatie.

Contact

Heeft u zelf te maken met huiselijk geweld of kindermishandeling? Of heeft u het vermoeden dat iemand anders ermee te maken heeft? Komt u er zelf niet uit of wilt u met iemand praten omdat u bijvoorbeeld twijfelt of u het wel goed ziet?

Vertrouwt u het bij iemand thuis niet? Bijvoorbeeld omdat u vermoedt of weet dat er geslagen wordt of omdat iemand verwaarloosd wordt? Wilt u advies of hulp voor uzelf of voor een ander?

Bij vermoedens van huiselijk geweld kunt u 24 uur per dag contact opnemen met Veilig Thuis. Ook kunt u overleggen met Stichting Binding.

Veilig Thuis

Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met kindermishandeling, partnergeweld of ouderenmishandeling. Dit kunnen kinderen, volwassenen, ouderen, slachtoffers, plegers, familie, buren en andere omstanders zijn. Veilig Thuis geeft ook advies en ondersteuning aan professionals en vrijwilligers.

Een hulpverlener van Veilig Thuis luistert goed naar uw verhaal. U kunt uw vragen stellen of uw hart luchten. De hulpverlener zet alles voor u op een rij, beantwoordt uw vragen en geeft u advies. Ook kijkt de hulpverlener samen met u welke professionele hulp er misschien nodig is. Als u wilt, kunt u anoniem blijven.

U kunt voor hulp ook contact opnemen met Veilig Thuis, via 0800 2000 (24/7 bereikbaar) of via de chat (maandag t/m vrijdag 09.00-17.00 uur).

Bel of chat met een professional van Veilig Thuis. Die kan u verder helpen. Dat is gratis en kan anoniem. 

Meldpunt Stichting Binding