Conferentie middelgrote gemeenten

Voor de komende jaren liggen er grote ruimtelijke vraagstukken voor ons die van invloed zijn op onze inwoners. Er moeten politiek-bestuurlijke besluiten genomen worden op terreinen van onder andere mobiliteit, woningbouw, werklocaties, klimaat en een gezonde leefomgeving.

Het zijn vraagstukken die van grote invloed zijn op het vitaal en leefbaar houden van onze gemeenschappen. Hoe stoppen we de neerwaartse ontwikkeling wanneer jongeren wegtrekken bij gebrek aan een passende woning en onze lokale samenlevingen vergrijzen? Met minder vrijwilligers bij verenigingen, sportclubs met dalende ledenaantallen, minder bezoekers in de theaters en minder klandizie voor de detailhandel tot gevolg. Een trend die we willen en moeten ombuigen.

Tegen die achtergrond zijn vijf middelgrote Gemeenten uit Utrecht (IJsselstein, Wijk bij Duurstede, Houten, Bunnik en De Ronde Venen) op 23 februari jl. in gesprek gegaan met de lijsttrekker op weg naar de Provinciale Statenverkiezingen.

Presentatie â€˜Facts & figures' conferentie Vitale Middelgrote gemeenten  (pdf, 1 MB)